گلپایگان , ابتدای جاده خوانسار , شهرک صنعتی , بلوار صنعت بعد از شرکت تک ستاره

سنگبری سهند گلپایگان

پروژه های انجام شده :

شهرداری تهران  خیابان ولیعصر - خیابان شریعتی- خیابان امام خمینی- خیابان کارگر جنوبی - خیابان امامت - میدان کاج .....

سنگبری سهند


پروژه های انجام شده :

شهرداری تهران  خیابان ولیعصر - خیابان شریعتی- خیابان امام خمینی- خیابان کارگر جنوبی - خیابان امامت - میدان کاج 

شهرداری گلپایگان

شهرداری زاهدان

شهرداری کرمان

شهرداری بندرانزلی

شهرداری قزوین

شهرداری بندرعباس

شهرداری کیش

شهرداری جاسک

شهرداری خرمهشر

شهرداری چابهار

ارتباط باما

گلپایگان , ابتدای جاده خوانسار , شهرک صنعتی , بلوار صنعت بعد از شرکت تک ستاره09131724195

09132727378

09301830051


درباره ما

پروژه های انجام شده :

شهرداری تهران  خیابان ولیعصر - خیابان شریعتی- خیابان امام خمینی- خیابان کارگر جنوبی - خیابان امامت - میدان کاج .....

شهرداری زاهدان - شهرداری کرمان -  شهرداری بندرانزلی -  شهرداری قزوین -  شهرداری بندرعباس -  شهرداری کیش -  شهرداری جاسک -  شهرداری خرمهشر - شهرداری چابهار